O soutěži

O soutěži

Soutěž „Školy soutěží s ČZU“ je úzce provázána s aplikací „Nebezpečí z přírody kolem nás“, která představuje kombinaci didaktické pomůcky pro děti sužitečnou pomůckou pro dospělé.

Soutěžení mezi školami resp. jednotlivými třídami základních škol je koncipováno nejen přírodovědně, ale i turisticky a sportovně. Jednotlivá stanoviště jsou rozmístěna po celé Praze, pro získání otázek musí být navštívena všechna stanoviště. Na každém stanovišti se po sejmutí QR kódu generuje unikátní sada otázek, na ty je nutno odpovědět a odeslat. Správné odpovědi se v reálném času ukazují na tomto webovém portálu vč. pořadí jednotlivých škol/tříd.Zásady ochrany osobních údajů

Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. V následujících odstavcích se dočtete související informace týkající se fungování mobilní aplikace Nebezpečné rostliny, houby a živočichové a osobních údajů a webového portálu skolysoutezi.cz.

Aktivně sdělené osobní údaje

Mobilní aplikace Nebezpečné rostliny, houby a živočichové, ani webový portál skolysoutezi.cz neshromažďuje, neukládá ani nevyžaduje sdělení žádných osobních údajů ve smyslu předmětných ustanovení příslušných předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES).

Jiné údaje

V mobilní aplikaci je ukládán kód (pin), opravňující účastníka ke vstupu do soutěžní části. Kód je generován na žádost České zemědělské univerzity Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů pro konkrétního účastníka soutěže. Účastníkem soutěže je v tomto smyslu třída přihlášené základní školy. Pin je uložen také na serveru, spolu s názvem školy, třídy a adresou základní školy.

Oprávnění

V souvislosti se vstupem do soutěžní části mobilní aplikace je vyžadováno oprávnění ke sdílení polohy zařízení. Poloha se použije pro kontrolu splnění podmínky přítomnosti zařízení na stanovišti, ke kterému v případě splnění této podmínky, bude zobrazena soutěžní otázka. Poloha zařízení se používá pouze pro toto ověření, ale nedochází k jejímu uložení ani na serveru, ani v mobilní aplikaci.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že nebyly Zásady dodrženy, obraťte se, prosím, na nás prostřednictvím e-mailu nebezpeci@af.czu.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.Datum poslední aktualizace 1. 6. 2020