Stanoviště

1
Stromovka II

Místodržitelský letohrádek

2
Stromovka I

Královská obora

3
Roztoky

NS Roztocký háj - Tiché údolí

4
Prokopské údolí

dětské hřiště, Prokopské údolí

5
Petřín

promenáda Raoula Wallenberga

6
Libosad v areálu ČZU

Kamýcká 129

7
Letenské sady II

Letenské sady

8
Letenské sady I

Letenské sady

9
Divoká Šárka

Divoká Šárka

10
Botanická zahrada Hl. m. Prahy

Botanická zahrada, Troja